Απόρρητο και όροι

Η Apinio σέβεται τα προσωπικά δεδομένα και το χρόνο των μελών της.

Δεν θα προβούμε σε καμία περίπτωση στη διανομή ή στην αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων σας χωρίς να έχουμε προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεσή σας. Ως μέλος των επιτροπών μας, έχετε το δικαίωμα να κοινοποιείτε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που σας αφορούν κατά την εγγραφή ή τη συμμετοχή σας σε έρευνες. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση οικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και άλλες πληροφορίες. Η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας Έρευνας Αγοράς και Κοινωνικής Έρευνας ICC/ESOMAR (http://www.esomar.org/index.php/professional-standards.html).

Υπό αυτό το πρίσμα, η Apinio εγγυάται τη χρήση των δεδομένων που μας παρέχετε σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Δεν θα προβούμε στην πώληση ή στη μίσθωση σε τρίτα μέρη οποιωνδήποτε δεδομένων που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας.

2. Δεν θα λαμβάνετε σε καμία περίπτωση αλληλογραφία από τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα της χρήσης της τοποθεσίας μας, της συμμετοχής σας σε δραστηριότητες ερευνών ή σε επιτροπές, εκτός εάν επιλέξετε το αντίθετο.

3. Τα δεδομένα σας μπορεί να αποκαλύπτονται σε πελάτες για ερευνητικούς σκοπούς. Ανάλογα δεδομένα θα παρέχονται μόνο σε ανώνυμη και μη ταυτοποιήσιμη μορφή, που δεν θα επιτρέπει σε τρίτους, εκτός της Apinio, να τα χρησιμοποιήσουν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας ή να επικοινωνήσουν μαζί σας με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Τα ανώνυμα δεδομένα σας ενδέχεται να αποκαλύπτονται σε επιχειρηματικούς συνεργάτες, υπεύθυνους μάρκετινγκ ή διαφημιστές για την προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει η Apinio. Ενδεικτικά, μπορούμε να παρέχουμε σε διαφημιστές το ποσοστό των ηλικιακών ομάδων των Μελών μας. Ανάλογα δεδομένα θα παρέχονται σε ανώνυμη και μη ταυτοποιήσιμη μορφή που δεν θα επιτρέπει σε τρίτους να τα χρησιμοποιούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας ή να επικοινωνήσουν μαζί σας με οποιονδήποτε τρόπο.

5. Τα αποτελέσματα ερευνών ενδέχεται επίσης να κοινοποιούνται στο ευρύ κοινό. Συνήθως εμφανίζονται σε συγκεντρωτική μορφή (π.χ. 40% των ερωτηθέντων επέλεξαν το τσάι ως αγαπημένο ρόφημα) και δεν επιτρέπουν την αποκάλυψη οποιωνδήποτε στοιχείων ταυτοποίησης.

6. Αναφέρουμε ρητά τους λόγους συλλογής προσωπικών στοιχείων και τους τρόπους χρήσης τους. Μπορείτε να ελέγχετε και να επεξεργάζεστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σας, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

7. Η Apinio αναλαμβάνει την ασφαλή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σας. Το προσωπικό της Apinio μπορεί να επεξεργάζεται και να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μόνο για επαγγελματικούς λόγους, όπως:

8. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις ότι οι πληροφορίες από ιδιωτική αλληλογραφία και άλλα ταυτοποιήσιμα προσωπικά δεδομένα δεν θα αποκαλύπτονται ποτέ με μεθόδους που δεν αναφέρονται στην παρούσα ενότητα. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, ενδέχεται να αναγκαστούμε, για παράδειγμα, να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σε κάποια κυβερνητική αρχή κατόπιν νόμιμου αιτήματος της ιδίας ή κατόπιν σχετικής δικαστικής εντολής. Διατηρούμε το δικαίωμα, ενώ εσείς δια του παρόντος συμφωνείτε να μας επιτρέπετε, να αποκαλύπτουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες σας αφορούν σε αρχές επιβολής του νόμου, κρατικούς αξιωματούχους, δικαστήρια ή δικαστικούς λειτουργούς, εφόσον κρίνουμε ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο ή αρμόζον κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

9. Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας αναφορικά με την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών δεν θα αποτρέπει ή δεν θα εμποδίζει την Apinio να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις της.

10. Με την εγγραφή σας ως Μέλος επιτρέπετε στην Apinio να σας αποστέλλει αλληλογραφία σχετικά με τη συμμετοχή σας σε Επιτροπές της Apinio, ευκαιρίες για συμμετοχή σε έρευνες και προσφορές.

11. Όπως οι περισσότερες εμπορικές τοποθεσίες Web, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον κατάλογο του προγράμματος περιήγησης που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Καμία άλλη τοποθεσία Web δεν μπορεί να διαβάσει τα cookies που εγκαθιστά μια δεδομένη τοποθεσία Web. Τα cookies επιτρέπουν στην τοποθεσία μας να αναγνωρίζει τα προσωπικά ταυτοποιήσιμα στοιχεία που μας έχετε παρέχει οικειοθελώς και τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε για να προσαρμόζουμε κατάλληλα το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας.

12. Η τοποθεσία Web περιέχει συνδέσμους σε άλλες τοποθεσίες και το αντίστροφο. Η παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει αποκλειστικά για τις πληροφορίες που προστατεύονται από την Apinio στην παρούσα τοποθεσία Web.

13. Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά καιρούς. Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην τοποθεσία μας Web.